Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκειμένου οι ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΑΡΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα 2012-13, που θα ξεκινήσει στο τέλος Μαρτίου 2013, οι αθλητές γενηθέντες 1999-2000 και 2001, που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν , να έρθουν σε επαφή με τους προπονητές τους .
Απαραίτητα είναι τα εξής  :
1.  H συμμετοχή μέχρι το τέλος του τουρνουά .
2,  Η συμμετοχή των γονέων στις μετακινήσεις της ομάδος.
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ 2012-2013Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής, θέλοντας να συμβάλλει στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών, που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη, με τη σωστή συμπεριφορά και με στόχο την καλλιέργεια της άμιλλας στους αγωνιστικούς χώρους και έχοντας υπόψη το καταστατικό της και αυτό της ΕΠΟ, τις διατάξεις του ΚΑΠ και ειδικά την παράγραφο 2.δ του άρθρου 3 του ΚΑΠ και τέλος την 3 / 11 Φεβ. 2013 απόφαση του Δ.Σ. / Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
τους αγώνες του πρωταθλήματος Παίδων περιόδου 2012 - 2013, μεταξύ των Σωματείων της δύναμής της. Η διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος Παίδων, γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, που λαμβάνουν υπόψη, τους κανονισμούς πρωταθλήματος και παιχνιδιού αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών που συμμετέχουν σε αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ.
α ) Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι σύλλογοι της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής.
β ) Οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα Παίδων περιόδου 2012 - 2013, θα συγκροτηθούν από ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το έτος 1999 και μεταγενέστερα. Σε όσα Σωματεία δεν μπορούν να συμπληρώσουν ομάδες με τις πιο πάνω ηλικίες, τους παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν και ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων της Χαλκιδικής και μόνο, οι οποίες όμως δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Παίδων. Κάθε σωματείο που επιθυμεί να χρησιμοποιεί για το πρωτάθλημα Παίδων, ποδοσφαιριστές άλλων σωματείων του Νομού μας, θα πρέπει να προσκομίσει στην Ένωση αντίγραφα των βεβαιώσεων των σωματείων αυτών, ενώ τις πρωτότυπες βεβαιώσεις θα φέρει σε κάθε αγώνα και θα τις επιδεικνύει στους Διαιτητές των αγώνων. Συνημμένα σας διαβιβάζουμε ειδικό έντυπο για το σκοπό αυτό.
γ ) Ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα είναι όλοι όσοι έχουν στην κατοχή τους δελτίο ΕΠΟ – ανεξάρτητα από υπηκοότητα - και είναι γεννημένοι τα ως άνω έτη.

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ.
Τα σωματεία που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Παίδων, υποχρεούνται να υποβάλλουν, είτε ιδιοχείρως είτε με fax στο 23710 24169, στη διοργανώτρια, το ειδικό έντυπο «δήλωση συμμετοχής» που διαβιβάζουμε συνημμένα, συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο όπως προβλέπουν οι οδηγίες αυτού, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013. Χρηματικό αντίτιμο για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα ( και απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής της δήλωσης συμμετοχής ),ορίζεται το ποσό των πενήντα ( 50 ) ευρώ, το οποίο μπορεί να κατατεθεί μέσω ταχυδρομικής επιταγής ( προς Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής 631 00 Πολύγυρος, Τ.Θ. 52 ), ή με κατάθεση στα γραφεία της Ένωσης. Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 και ώρα 18:30 στα γραφεία της Ένωσης θα γίνουν ο καθορισμός των ομίλων και η κλήρωση των αγώνων. Ο σχηματισμός των ομίλων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον συνολικό αριθμό των ομάδων που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα και τη γεωγραφική κατανομή αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
α) ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ.
Οι ποδοσφαιριστές ( Έλληνες ή μη ) στο πρωτάθλημα Παίδων, θα αγωνίζονται μόνο με δελτίο ΕΠΟ.
β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ.
Τα σωματεία πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.Π.Σ.Χ., ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με FAX, αντίγραφο κατάστασης υγείας ποδοσφαιριστών, θεωρημένη από γιατρό, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα προσωπικά στοιχεία αυτών. Με την κατάθεση στην Ένωση της κατάστασης υγείας, το σωματείο θα λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση, την οποία οφείλει να επιδείξει στον διαιτητή του αγώνα, μαζί με την πρωτότυπη κατάσταση υγείας και τα δελτία των ποδοσφαιριστών.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ.       
Το πρωτάθλημα θα αρχίσει το Σάββατο 23 Μαρτίου 2013. Η κατάσταση υγείας ( αντίγραφο αυτής ), πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 στα γραφεία της Ένωσης.
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε ομίλους που θα σχηματισθούν με γεωγραφικά κριτήρια, ενώ για τη διεξαγωγή και τη διάρκεια της δεύτερης φάσης ( πόσοι προκρίνονται από κάθε όμιλο κ.λπ ) θα σας ενημερώσουμε με νεώτερο έγγραφό μας, και βάσει των δεδομένων που θα προκύψουν από τον συνολικό αριθμό των συμμετοχών.

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ.
Στον καταρτισμό του προγράμματος σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες και σύμφωνα με αυτούς «λειτουργεί» έχοντάς τους ως κανόνα για δίκαιη αντιμετώπιση όλων των σωματείων :
1. Ο αγώνας της φιλοξενούμενης ομάδας θα ορίζεται διαφορετική ημέρα από τον αγώνα της ΑΝΔΡΙΚΗΣ ομάδας, για να μπορεί η ομάδα Παίδων να μετακινηθεί ευκολότερα.
2. Όταν οι ΑΝΔΡΙΚΕΣ ομάδες των αντιπάλων σωματείων αγωνίζονται την ίδια ημέρα ( π.χ. Σάββατο ), ο αγώνας θα ορίζεται την «ελεύθερη ημέρα» δηλαδή Κυριακή.
3. Κανένα αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, εκτός αν συντρέχει πολύ σοβαρός λόγος, κάτι το οποίο θα κρίνεται από την επιτροπή.
Ιδιαιτέρως τονίζουμε ότι οι πολλές υποχρεώσεις που συνήθως έχουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες (φροντιστήρια, εκδρομές σχολικές, ενασχόλησή τους με άλλα αθλήματα) δεν αποτελούν λόγο για την τροποποίηση του αγωνιστικού προγράμματος. Οι εκπρόσωποι των σωματείων οφείλουν να παροτρύνουν τα παιδιά, να βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα τα του σχολείου γενικότερα, και εν συνεχεία το ποδόσφαιρο.   Τα παιδιά είναι ελεύθερα να κάνουν τις επιλογές τους. Το ποδόσφαιρο είναι διασκέδαση και όχι εξαναγκασμός.  Είναι εντελώς παράλογο αλλά και πρακτικά ανέφικτο στην επιτροπή να προσαρμόζει το πρόγραμμα των αγώνων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες δεκάδων παιδιών που απορρέουν από τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες και οι οποίες πολύ συχνά έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.
1. Οι ομάδες αγωνίζονται σε ολόκληρο το γήπεδο, έντεκα εναντίον έντεκα, ενώ συνολικά κάθε ομάδα δικαιούται να δηλώσει στο φύλλο αγώνα μέχρι είκοσι δυο  ( 22 ) ποδοσφαιριστές.
2. Οι αλλαγές ποδοσφαιριστών θα πραγματοποιούνται χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δεν δικαιούται να ξαναμπεί στον ίδιο αγώνα.
3. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι δυο ημίχρονα των 30 λεπτών, με 10 λεπτά ανάπαυλα.
4. Οι ποινές σε ποδοσφαιριστές ή αξιωματούχους για πειθαρχικά παραπτώματα, θα επιβάλλονται σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ και θα εκτίονται μόνο σε αγώνες των πρωταθλημάτων υποδομής ( Νέων ή Παίδων ).

5. Ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος Παίδων, δεν δικαιούνται να αγωνιστούν στη δεύτερη φάση με άλλη ομάδα.
6. Σωματείο που δεν θα κατέλθει να αγωνιστεί σε έναν αγώνα χωρίς σοβαρό λόγο, θεωρείται ότι αποχώρησε και δεν μπορεί να επανέλθει. Η σοβαρότητα του λόγου μη καθόδου σωματείου σε αγώνα θα κρίνεται με αυστηρότητα από την αρμόδια επιτροπή της Ένωσης και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το σωματείο έχει ειδοποιήσει εγκαίρως την Ένωση για την αδυναμία καθόδου.
7. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται φύλλο αγώνα και θα υπογράφεται από τον διαιτητή, τους εκπροσώπους των ομάδων και τους αρχηγούς αυτών.
8. Σε περίπτωση που τα χρώματα των στολών των δυο ομάδων είναι ίδια, την υποχρέωση αλλαγής στολής έχει η γηπεδούχος ομάδα.
9. Οι ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα τουλάχιστον μισή ώρα πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ.
Είναι καλό και χρήσιμο, τη μετακίνηση της ομάδας Παίδων να αναλάβουν πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις στην ομάδα ΑΝΔΡΩΝ. Αυτό, είναι σχεδόν απαραίτητο, όταν συμβεί να αγωνίζονται οι δυο ομάδες ( ΑΝΔΡΩΝ και Παίδων ) την ίδια ημέρα. Μια καλή λύση είναι να ζητηθεί για το σκοπό αυτό η βοήθεια κάποιων γονιών των ποδοσφαιριστών. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε οι άνθρωποι που θα επιφορτιστούν με το έργο της μετακίνησης της ομάδας Παίδων, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο της διπλής αποστολής – συνοδείας την ίδια ημέρα ( πρωί – απόγευμα ).
Σωματείο του οποίου και οι δυο ομάδες ( ΑΝΔΡΩΝ και Παίδων ) αγωνίζονται ως φιλοξενούμενοι το ίδιο Σαββατοκύριακο, οι αγώνες αυτοί θα ορίζονται οπωσδήποτε διαφορετική ημέρα ( Σάββατο και Κυριακή ) για να μπορέσουν οι συνοδοί των ομάδων να ανταποκριθούν στη διπλή αποστολή.

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ.
Οι ομάδες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και να ειδοποιήσουν τα γήπεδα που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν ως έδρα τους, για την πιθανότητα διεξαγωγής δυο αγώνων την ίδια ημέρα, αφού αυτό μπορεί να συμβεί, δηλαδή να παίξει η ομάδα Παίδων το πρωί και η ομάδα των ΑΝΔΡΩΝ το απόγευμα.
Κατανοούμε την επιβάρυνση για το χόρτο από τη διεξαγωγή δυο αγώνων την ίδια ημέρα, ωστόσο η επιτροπή θεωρεί ότι η μετακίνηση των ποδοσφαιριστών της ομάδας Παίδων χρήζει μεγαλύτερης προσοχής, που σημαίνει ότι είναι προτιμότερο να γίνουν δυο αγώνες την ίδια ημέρα στο ίδιο γήπεδο, από το να υποχρεώσουμε τη φιλοξενούμενη ομάδα να μετακινηθεί την ίδια ημέρα που αγωνίζεται και αυτή των ΑΝΔΡΩΝ του ίδιου σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.
Η Ε.Π.Σ.Χ., σε συνεργασία με την επιτροπή διαιτησίας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος, να καλυφθούν από επίσημο Διαιτητή της Ε.Δ. / Ε.Π.Σ.Χ.
Ωστόσο, τα Σωματεία θα πρέπει να προνοήσουν την ύπαρξη δυο ατόμων - εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να παρίσταται οπωσδήποτε σε κάθε αγώνα του Σωματείου του - τα οποία θα μπορούν να διευθύνουν τους αγώνες σαν Διαιτητές, στην περίπτωση που δεν θα προσέλθει για οποιοδήποτε λόγο, επίσημος Διαιτητής. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαιτητής του αγώνα θα προκύπτει μετά από κλήρωση μεταξύ των προτεινομένων για το σκοπό αυτό από κάθε Σωματείο. Η μη διεξαγωγή αγώνα λόγω έλλειψης διαιτητή συνεπάγεται την απώλεια του αγώνα και για τις δυο ομάδες.
Ο Διαιτητής πριν την έναρξη του αγώνα ελέγχει :
α) Τα δελτία ΕΠΟ των ποδοσφαιριστών, πραγματοποιώντας λεπτομερή έλεγχο ταυτοπροσωπίας ΟΛΩΝ των ποδοσφαιριστών και των δυο ομάδων.
β) Την κατάσταση υγείας μαζί με τη σχετική βεβαίωση της ΕΠΣΧ.
γ) Τις βεβαιώσεις παραχώρησης από άλλες ομάδες - που δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα - κάποιων ποδοσφαιριστών αποκλειστικά και μόνο για το πρωτάθλημα Παίδων.
Το γηπεδούχο Σωματείο, υποχρεούται πριν την έναρξη του αγώνα, να καταβάλλει στον Διαιτητή τη χρηματική αποζημίωση, η οποία ορίζεται στα τριάντα ( 30 )  Ευρώ για κάθε αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή και για πλαστοπροσωπία.
Οι ενστάσεις, θα υποβάλλονται και θα εκδικάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ. Το χρηματικό αντίτιμο για κάθε ένσταση ορίζεται στα εκατόν πενήντα ( 150 ) ευρώ και σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης, ολόκληρο το ποσό επιστρέφεται στο ενιστάμενο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 11. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Οι αντιπρόσωποι – υπεύθυνοι των σωματείων που συνοδεύουν την αποστολή της ομάδας, θα είναι και υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης και της σωστής συμπεριφοράς των ποδοσφαιριστών της ομάδας τους. Θα πρέπει βέβαια, η δική τους συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος για τους ποδοσφαιριστές. Τέλος, οι προπονητές οφείλουν να «διδάσκουν» στους μικρούς ποδοσφαιριστές, να διεκδικούν τη νίκη με πάθος, αλλά πάντα μέσα σε αθλητικά πλαίσια, με σεβασμό προς τους αντιπάλους τους και να αποδέχονται την ήττα, ως ένα πιθανό αποτέλεσμα κάθε ανταγωνιστικού αθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, θα ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Χ. η οποία διατηρεί το δικαίωμα μερικής ή και ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, ακόμη και μετά την έναρξη του πρωταθλήματος.

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2ης ΦΑΣΗΣ

1η Αγωνιστική

Σάββατο  22 Δεκ. 2012   Ώρα : 11:00
Γήπεδο "ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ":
ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005

Κυριακή  23 Δεκ. 2012   Ώρα : 11:00
Γήπεδο Γαλάτιστας:
ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ


 Πέμπτη 27 Δεκ. 2012   Ώρα : 15:00
Γήπεδο Ορμύλιας:
ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
Γήπεδο Porto Carras:
ΕΛΠΙΔΕΣ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ


2η Αγωνιστική

Σάββατο  29 Δεκ. 2012   Ώρα : 11:00
Γήπεδο Κασσάνρειας:
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ

Σάββατο  29 Δεκ. 2012   Ώρα : 15:00
Γήπεδο Παλαιοχωρίου:
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ
Γήπεδο Πολυγύρου:
ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ

Κυριακή 30 Δεκ. 2012   Ώρα : 15:00
Γήπεδο Ολύνθου:
ΕΛΠΙΔΕΣ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ


Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΦΑΣΗΣ

Ε.Π.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ 2012-2013
10η Αγωνιστική
 ---------------------------------------------------------------------------- 
1ος Όμιλος
ΓΚΟΛ
ΓΚΟΛ
ΒΑΘΜΟΙ
ΒΑΘΜΟΙ
ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΑΓΩΝΕΣ
ΝΙΚΕΣ
ΙΣ/ΛΙΕΣ
ΗΤΤΕΣ
ΥΠΕΡ
ΚΑΤΆ
ΑΓΩΝΩΝ
ΜΗΔ/ΜΩΝ
ΒΑΘ/ΓΙΑ
ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ
8
8
0
0
57
15
24
0
24
ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ
8
6
0
2
33
15
18
0
18
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ
8
4
0
4
28
22
12
0
12
ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ
8
2
0
6
25
42
6
0
6
ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ
8
0
0
8
11
60
0
0
0


ΣΥΝΟΛΟ :
40
20
0
20
154
154
60
0
60
 ---------------------------------------------------------------------------

2ος Όμιλος
ΓΚΟΛ
ΓΚΟΛ
ΒΑΘΜΟΙ
ΒΑΘΜΟΙ
ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΑΓΩΝΕΣ
ΝΙΚΕΣ
ΙΣ/ΛΙΕΣ
ΗΤΤΕΣ
ΥΠΕΡ
ΚΑΤΆ
ΑΓΩΝΩΝ
ΜΗΔ/ΜΩΝ
ΒΑΘ/ΓΙΑ
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
8
8
0
0
65
6
24
0
24
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
8
5
1
2
37
22
16
0
16
"ΤΑ Μ.Κ. " ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
8
3
2
3
34
21
11
0
11
ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ
8
2
1
5
22
33
7
0
7
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
8
0
0
8
5
81
0
0
0


ΣΥΝΟΛΟ :
40
18
4
18
163
163
58
0
58

----------------------------------------------------------------------------

3ος Όμιλος
ΓΚΟΛ
ΓΚΟΛ
ΒΑΘΜΟΙ
ΒΑΘΜΟΙ
ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΑΓΩΝΕΣ
ΝΙΚΕΣ
ΙΣ/ΛΙΕΣ
ΗΤΤΕΣ
ΥΠΕΡ
ΚΑΤΆ
ΑΓΩΝΩΝ
ΜΗΔ/ΜΩΝ
ΒΑΘ/ΓΙΑ
ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
10
9
0
1
51
10
27
0
27
ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
10
8
0
2
44
21
24
0
24
ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π.
10
5
0
5
25
30
15
0
15
ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ
10
4
0
6
40
25
12
0
12
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
10
3
0
7
19
50
9
0
9
ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ
10
0
0
9
4
47
0
0
0


ΣΥΝΟΛΟ :
60
29
0
30
183
183
87
0
87

----------------------------------------------------------------------------

4ος Όμιλος
ΓΚΟΛ
ΓΚΟΛ
ΒΑΘΜΟΙ
ΒΑΘΜΟΙ
ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΑΓΩΝΕΣ
ΝΙΚΕΣ
ΙΣ/ΛΙΕΣ
ΗΤΤΕΣ
ΥΠΕΡ
ΚΑΤΆ
ΑΓΩΝΩΝ
ΜΗΔ/ΜΩΝ
ΒΑΘ/ΓΙΑ
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005
10
9
0
1
41
8
27
0
27
ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
10
8
0
2
49
11
24
0
24
ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
10
7
0
3
41
34
21
0
21
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ
10
2
0
8
20
38
6
0
6
ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
10
2
0
8
13
56
6
0
6
ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
10
2
0
8
21
38
6
0
6


ΣΥΝΟΛΟ :
60
30
0
30
185
185
90
0
90